חוויה באנגלית | סאמר סקול איכותי לנוער דתי

לונדון | ניו-יורק

תאריכי קיץ תשע"ח - 2018

ניו-יורק

 

מועד A:

תמוז תשע״ח

(יולי 2018)

 

מועד B:

אב תשע״ח

(יולי-אוגוסט 2018)

לונדון

 

מועד A:

תמוז תשע״ח

(יולי 2018)

 

מועד B:

אב תשע״ח

(יולי-אוגוסט 2018)

טעימה מלונדון

 

תמוז / אב תשע״ח

(יולי / אוגוסט 2018)

גארדה, צפון איטליה

 

אב תשע״ח

(אוגוסט 2018)

הקדימו להרשם!   מספר המקומות מוגבל!

לפרטים והרשמה: 02-6450584

 

מספר המקומות מוגבל | ט.ל.ח.