חוויה באנגלית | סאמר סקול איכותי לנוער דתי

לונדון | ניו-יורק

תאריכי קיץ תשע"ח - 2018

ניו-יורק

 

י״א-כ״ז אב תשע״ח

(23 ביולי - 8 באוגוסט 2018)

לונדון

 

מועד A:

י״א-כ״ז תמוז תשע״ח

(24.6-10.7.2018)

 

מועד B:

י״ז אב-ג׳ אלול תשע״ח

(29.7-14.8.2018)

טעימה מלונדון

 

תמוז / אב תשע״ח

(יולי / אוגוסט 2018)

גארדה, צפון איטליה

 

אב תשע״ח

(אוגוסט 2018)

הקדימו להרשם!   מספר המקומות מוגבל!

לפרטים והרשמה: 02-6450584

 

מספר המקומות מוגבל | ט.ל.ח.